Người làm việc với máy tính xách tay.

Tham gia Zyro

Chúng tôi yêu sản phẩm chúng tôi tạo ra. Bạn cũng muốn chia sẻ tình yêu đó? Nếu bạn luôn có những ý tưởng sáng tạo, sẵn sàng thử nghiệm và tạo ra chúng, chúng tôi cần bạn.

Ứng tuyển ngay

Những nguyên tắc giúp team Zyro phát triển nhanh chóng và tạo ra những điều phi thường

 • Khách hàng luôn ở trong tâm trí

  Bạn bắt đầu với khách hàng và giúp họ giải quyết vấn đề. Bạn dành thời gian nghiên cứu sâu rộng và cố gắng hiểu khách hàng tốt hơn. Bạn làm việc với nỗ lực lớn để gây dựng và giữ lòng tin của khách hàng.

 • Tư duy Ownership

  You care deeply about our customers and Zyro‘s success. You are passionate: committed in heart and mind. You make decisions based on the long term. You act on behalf of the entire company, beyond just your own team. You never say “that’s not my job“

 • Colleagues hug
 • Tuyển dụng & phát triển tốt nhất

  Bạn luôn thuê những người giỏi hơn mình. Bạn giúp mọi người không ngừng phát triển trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo phát triển các nhà lãnh đạo và coi trọng vai trò truyền cảm hứng của họ cho những người khác. Bạn chỉ giữ lại người có hiệu quả cao trong công việc.

 • Learn & be curiuos

  You constantly learn and always seek to improve yourself. You are curious about new possibilities and act to explore them. It is in your nature to innovate.

 • Highest standarts

  You strive for the highest standards, and many may think these standards are excessively high. You are continually raising the bar and drive your team to deliver high quality services. You inspire others with your thirst for excellence.

 • Guitar hero
 • Colleagues hug
 • Freedom & responsibility

  You are self-motivated, self-aware, self-disciplined, and self-improving. You don’t wait or want to be told what to do. You love freedom and you definitely deserve it.

 • Focus

  You constantly ask yourself what is the best thing I can do today that will contribute to a long term success. You think strategically, and can articulate what you are, and are not, trying to do. You are good at using data to support your intuition and make decisions.

 • Bias toward action

  Speed matters in business. Many decisions and actions are reversible and do not need extensive study. You promote action-oriented behavior, rather than discussion based work.

 • Team members
 • Courage & candidness

  You say what you think even if it is uncomfortable. You give each other radically candid feedback and never wait to do so. You make tough decisions without agonizing. You question actions inconsistent with our principles.

 • Deliver results

  You deliver results with the highest quality and in a timely fashion. You recognize and celebrate achievements.

Bạn có thực sự giỏi một điều gì đó?

Hãy đến và làm việc với chúng tôi. Quá trình tuyển dụng của chúng tôi không phải dễ nhất, nhưng nó rất đáng để thử. Các đồng nghiệp bạn gặp ở đây sẽ là một trong những người tham vọng nhất mà bạn đã gặp và bạn sẽ luôn học được các kỹ năng mới qua mỗi dự án.

Ứng tuyển
Team member

Trụ sở chính

Kaunas, Lithuania

Jonavos g. 60C, 44192

Vilnius, Lithuania

Jono Basanaviciaus g. 26, 03224