Zyro Evolution trở thành Hostinger Website Builder: Nhiều tính năng và ưu đãi hơn. Nhận ngay .

Công Cụ Tạo Chính Sách Bảo Mật Miễn Phí

Tạo chính sách bảo mật để bảo vệ bạn và khách hàng của bạn.

Bắt Đầu

Bảo vệ khách hàng của bạn

  1. Nếu không có sự liên quan đến pháp luật, sẽ rất khó để giữ trang web của bạn an toàn, bảo mật và trở nên đáng tin cậy trong mắt khách hàng.

  2. Với trình tạo chính sách bảo mật của Zyro, bạn có thể xây dựng chính sách bảo mật cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn trên mạng với những điều khoản cập nhật mới nhất.

  3. Chỉ cần điền thông tin của bạn vào bên dưới và để Zyro lo mọi việc còn lại, hoàn toàn miễn phí.

  4. Công cụ tạo chính sách bảo mật thông tin online của chúng tôi cho phép doanh nghiệp của bạn tạo trang chính sách bảo mật tuân thủ GDPR (quy định bảo vệ dữ liệu chung). Điều này cho khách hàng thấy rằng trang web của bạn là nơi họ có thể tin tưởng.

Tại Sao Bạn Cần Chính Sách Bảo Mật

Nói một cách đơn giản, bạn cần tạo trang chính sách bảo mật cho trang web của mình vì đó là yêu cầu pháp lý nếu bạn thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng.

Mẫu chính sách bảo mật của chúng tôi có thể tạo chính sách bảo mật tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn và đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật bảo mật trên toàn thế giới, chẳng hạn như:

• Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến của California (CalOPPA)

• Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu (GDPR)

• Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California (CCPA)

• Bộ Luật Kinh Doanh California (CBC)

• Và nhiều điều khác nữa

Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào có thể được sử dụng để xác định một cá nhân. Bao gồm họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán và giao hàng, thông tin thẻ tín dụng, v.v.