Ưu Đãi Độc Quyền Mới:

GIẢM GIÁ tới 75% để Tạo Website Mới

06

:

07

:

56

:

55

Điều Khoản & Chính Sách Riêng Tư

Zyro Website Builder - Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi liệt kê những điều khoản pháp lý quan trọng nhất áp dụng cho mọi người truy cập vào website và sử dụng website builder này. Chúng tôi cần áp dụng những điều khoản này để bảo vệ cả bạn và chúng tôi, cũng như liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

Chính sách riêng tư của website builder Zyro

Bạn có quyền lợi và lựa chọn khi thông tin cá nhân của bạn được thu thấp và sử dụng. Hãy đọc chính sách quyền riêng tư sau và đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách riêng tư