Zyro Evolution trở thành Hostinger Website Builder: Nhiều tính năng và ưu đãi hơn. Nhận ngay .

Điều Khoản & Chính Sách Riêng Tư

Zyro Website Builder - Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi liệt kê những điều khoản pháp lý quan trọng nhất áp dụng cho mọi người truy cập vào website và sử dụng website builder này. Chúng tôi cần áp dụng những điều khoản này để bảo vệ cả bạn và chúng tôi, cũng như liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

Chính Sách Bảo Mật Trình Tạo Trang Web của Zyro

Bạn có quyền lợi và lựa chọn khi thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng. Hãy đọc chính sách bảo mật này và đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật